, ,

UltraSound guided Axillary Nerve Block compared to hematoma block for analgesia in patients with closed reposition of distal forearm fractures – USANB Trial

Er komen regelmatig patiënten met een pols fractuur op de SEH, bij een aanzienlijk deel van de patiënten moet deze gezet worden. Dit onderzoek kijkt naar een nieuwe manier van lokale pijnstilling voor deze patiënten.

Dit project heeft in 2021 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?

Wij verrichten al langer een verdoving van de zenuwen bij patiënten met een gebroken heup. Na een extra cursus over hoe je zenuwen met de hulp van echo verdooft, kwam het idee om mensen met een gebroken pols ook de armzenuw te verdoven omdat het zetten van een verplaatste polsbreuk erg pijnlijk kan zijn.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Zorgt perifere zenuwblokkade van de axillaire zenuw voor een betere pijnreductie ten opzichte van een fractuur hematoomblock gedurende de repositie van een gedisloceerde polsfractuur.

Hoe wordt dit onderzocht?

Wij verdelen de patiënten met een verplaatste polsbreuk die recht gezet moet worden willekeurig in een groep die een verdoving van de breuk krijgt en een groep die de nieuwe zenuw verdoving krijgt. Bij beide groepen worden de patiënten gevraagd om een aantal keer een pijnscore van 0-10 te geven. Aan het einde van het onderzoek vergelijken we de gemiddelde pijnscores en kunnen we zeggen of de zenuw verdoving uiteindelijk het zetten van de pols minder pijnlijk maakt dan de huidige methode.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de spoedeisende geneeskunde?

Op de Spoedeisende Hulp worden erg veel patiënten gezien met polsbreuken en helaas moet bij een groot deel van hen ook de pols recht gezet worden. Door optimale pijnstilling te geven is de ervaring aan de SEH minder pijnlijk en meer comfortabel voor patiënten. Dit onderzoek zorgt er ook voor dat wij als artsen meer ervaring en kennis krijgen en in de toekomst kunnen ook bij andere problemen aan armen of benen wellicht dezelfde verdoving worden gebruikt.

Bram Rook

Bram Rook

Hoofdonderzoeker

Bram Rook is een arts-assistent die in opleiding is tot Spoedeisende Hulp arts. Hij volgt zijn opleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen in het noorden van het land. Ook hij is al langer bezig met onderzoek. Op de Spoedeisende Hulp is hij extra geïnteresseerd in echografie waardoor dit onderzoek ook helemaal past binnen zijn voorkeursgebied.