,

The prognostic value of shock index and modified shock index in patients after out-of-hospital cardiac arrest: A retrospective cohort study

Dit onderzoek richt zich op patiënten die nét na een hartstilstand en na een succesvolle reanimatie op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis binnengebracht. De onderzoekers gaan kijken of er voorspeld kan worden of, en hoe, de patiënt zal gaan herstellen. Dit onderzoek heeft een subsidie aangevraagd van €2.980,75. De subsidie zal worden toegekend onder voorbehoud van publicatie in het vooraanstaande medische tijdschrift “Resuscitation”.

In dit onderzoek wordt de (gemodificeerde) shock index onderzocht: een formule waarbij de gemeten hartslag wordt gedeeld door de gemeten bloeddruk van de patiënt. Dit kan de Spoedeisende Hulp-arts wellicht te helpen een inschatting te maken van de te verwachten overleving, opnameduur en goed herstel na een hartstilstand en reanimatie.

Dit project heeft in 2020 een voorwaardelijke subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Een circulatiestilstand is een levensbedreigende aandoening en betekent letterlijk het tot stilstand komen van de bloedsomloop. Een oorzaak voor een circulatiestilstand is bijvoorbeeld een hartstilstand. Als er niet snel wordt ingegrepen door middel van reanimatie treedt onherstelbare schade op aan de weefsels en organen en zal het slachtoffer komen te overlijden. In Nederland vinden er gemiddeld 8000 reanimaties buiten het ziekenhuis plaats waarvan een groot gedeelte naar de Spoedeisende Hulp wordt gebracht. Op de Spoedeisende Hulp is het vaak lastig om te voorstellen hoeveel schade de weefsels en organen hebben opgelopen en of én in welke mate er herstel zal optreden. In dit onderzoek gaan we op zoek naar een hulpmiddel om de arts op de Spoedeisende Hulp te helpen een inschatten te maken van het te verwachten herstel. Dit hulpmiddel is de (gemodificeerde) shock index: een formule waarbij je de gemeten hartslag deelt door de gemeten bloeddruk van de patiënt.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Dit onderzoek probeert een uitspraak te doen over de mate waarin de eerst gemeten (gemodificeerde) shock index bij patiënten na een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis op de Spoedeisende Hulp iets kan zeggen over de kans op overleving, opnameduur en functioneel herstel.

Hoe wordt dit onderzocht?

Alle patiënten die in de periode van januari 2014 t/m december 2019 werden gezien op de Spoedeisende Hulp na een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis worden geïncludeerd in onze studie. Er zal dossieronderzoek plaatsvinden waarbij retrospectief wordt gezocht naar de vitale functies (hartslag en bloeddruk) van deze patiënten bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp. Vervolgens zal gekeken worden of én in welke mate er herstel heeft opgetreden gedurende de opname in het ziekenhuis. Met behulp van statistische analyses kan een uitspraak worden gedaan over het voorspellende karakter van de (gemodificeerde) shock index op de uitkomsten als overleving, opnameduur en herstel.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Als blijkt dat de (gemodificeerde) shock index inderdaad een voorspellend karakter heeft op bepaalde uitkomstmaten, kan het de arts op de Spoedeisende Hulp helpen een uitspraak te doen over de kans op herstel van de betreffende patiënt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de kans heel erg groot is dat de patiënt nooit meer voor zichzelf kan zorgen of op korte termijn komt te overlijden, kan worden afgezien van ingrijpende, niet-zinvolle onderzoeken of behandeling.

Lottie van Kooten

Lottie van Kooten

Hoofdonderzoeker

Lottie van Kooten is SEH-arts in opleiding in het VieCuri Medisch Centrum te Venlo. Ze heeft haar opleiding tot arts afgerond aan de Universiteit van Maastricht.