, ,

The effect of visual patient education on helmet use behaviour in elderly patients after a bicycle, e-bike, or scooter accident: a randomized controlled trial

Dit onderzoek heeft een subsidie ontvangen van €9.000,00

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit onderzoek?

Op de Spoedeisende Hulp komen dagelijks veel slachtoffers van verkeersongevallen. Waaronder veel fietsers, scooters en e-bike gebruikers. De letsels zijn verschillend, en kunnen zeer ernstig zijn. Denk aan schedelhersenletsel en aangezichtsletsel. De beschermende werking van de helm op deze letsels is in de literatuur aangetoond. Echter, veel weggebruikers gebruiken geen helm op de fiets of scooter. Met dit onderzoek hopen we, door middel van een voorlichtingsvideo, bij te kunnen dragen aan het voorkomen van letsel door meer mensen bewust te maken van het nut van een helm. 

Welk probleem lost dit onderzoek op?

Betere voorlichting over de beschermende effecten van een helm leidt wellicht tot meer helmgebruik, en zo ook minder (ernstige) hoofdletsels. Dit onderzoek heeft dus een duidelijk preventief doel.

Op welke manier wordt dit onderzocht?

Door middel van een randomisatiestudie op de spoedeisende hulp. De helft van de geincludeerde patienten krijgt een voorlichtingsvideo te zien, en de helft niet. We meten het effect op helmgebruik na 6 maanden follow up. 

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

We hopelijk te bereiken dat in de toekomst meer mensen veilig deelnemen aan het verkeer. Op die manier zullen er dan ook minder ernstige letsels zijn. Dit is in de eerste plaats dus belangrijk voor de verkeersveiligheid en heeft hopelijk ook een positief effect op het aantal verkeersslachtoffers. Daarnaast kan dit bijdrage aan de vermindering van de druk op de Spoedeisende Hulp (crowding).

Rob Verdonschot

Rob Verdonschot

Hoofdonderzoeker

Rob Verdonschot studeerde geneeskunde Maastricht. Hij deed promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht naar psychiatrische co-morbiditeit bij KNO-patienten, en promoveerde in 2018. Sinds 2013 werkt hij op de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij in 2018 zijn opleiding tot SEH-arts heeft afgerond. Naast zijn klinische werk als SEH-arts houdt hij zich graag bezig met onderzoek. Zo is hij onder andere actief in de landelijke wetenschapscommissie van de NVSHA. Momenteel werkt hij als SEH-arts in het Erasmus MC en het Ijsselland ziekenhuis. Rob woont in Rotterdam met zijn vriendin en dochter.