Aanvraagprocedure stimuleringssubsidies

Het SGOfonds verstrekt stimuleringssubsidies aan onderzoeksprojecten binnen de spoedeisende geneeskunde. Deze zijn opgedeeld in drie categorieën:

Kickstart SubsidieHigh Potential SubsidieGame Changer Subsidie
DoelgroepBeginnende onderzoekersErvaren onderzoekersZeer ervaren onderzoekers
Beoogt type onderzoekKleinschalige onderzoeks-projectenProspectieve onderzoeks-projectenComplexe, prospectieve, multicenter onderzoeks-projecten
Subsidie per project€1.000
(vast bedrag)
€2.500 – €5.000€5.000 –
€10.000
Aan te leveren documenten (digitaal)
Onderzoeksvoorstel
Aanvraag, goedkeuring of verklaring geen bezwaar METC/CCMO
CV aanvrager
Foto aanvrager (ter promotie)
Standaardverklaring toestemming eigen instellingdownload
Standaardverklaring toestemming en facilitering beschermde tijd eigen instellingdownloaddownload
Begroting
Bank/betalings-gegevens

Aanvraagprocedure

Doorloop de volgende stappen bij het indienen van een aanvraag

 1. Controleer of jouw onderzoeksproject voldoet aan de criteria voor een subsidie.
 2. Verzamel de benodigde documenten zoals vermeld in de tabel hierboven. Deze moet u uploaden tijdens de aanvraag.
 3. Vul het aanvraagformulier in. U kan dit tussentijds opslaan.
 4. Stuur alle aanvragen in voor de deadline.
  • De aanvraagperiode loopt van 1 juni tot 15 september.

Beoordelingsprocedure

Elke ingediende aanvraag doorloopt de volgende procedure

 1. Controle
  Je aanvraag wordt door het bestuur van het SGOfonds gecontroleerd of deze voldoet aan de ingangscriteria.
 2. Beoordeling door de adviesraad
  De adviesraad beoordeelt in oktober en november de aanvragen aan de hand van de toetsingscriteria en adviseert het bestuur van het SGOfonds
 3. Toekenning subsidies
  Het bestuur kent op basis van het advies van de adviesraad uiterlijk in januari de subsidies toe.

Eerder ingediende aanvragen

Een eerder ingediende subsidieaanvraag mag éénmaal opnieuw worden ingediend. Vermeld bij de aanvraag dat, en wanneer, de aanvraag eerder is ingediend. Voeg een bijlage toe waarin alle feedback van de adviesraad van de eerdere aanvraag puntsgewijs wordt beantwoord.


Vragen?

Heb je ondersteuning nodig? Wil je weten of jouw onderzoek geschikt is om subsidie aan te vragen? Wil je een verduidelijking van de criteria of procedure? Neem contact op met één van de bestuursleden. Je kan ons ook een bericht sturen via het contactformulier. We helpen je graag!