, ,

Time in the Acute Care Chain (TACC) A multicenter prospective study

Bij patiënten op de spoedeisende hulp is vaak nog niet direct duidelijk wat de diagnose is. Dit onderzoek poogt in kaart te brengen hoe het gehele traject dat volwassen patiënten op de SEH met een acute zorgvraag doorlopen.

Dit project heeft in 2021 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?

De hoeveelheid zorgcontacten en de drukte op de SEH neemt toe en het acute zorglandschap is aan veranderingen onderhevig. Meerdere initiatieven zijn er om aanpassingen te doen in het zorglandschap. Zo heeft het ministerie van VWS de Houtskoolschets Acute zorg gepubliceerd om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Echter wordt er in dergelijke initiatieven vaak vanuit gegaan dat tijdens het eerste contact het ziektebeeld direct duidelijk is. Wij weten als SEH-artsen uiteraard dat de populatie op de SEH meer omvat dan gedifferentieerde patiënten. Hoe het traject van de volwassen patiënt met een acute zorgvraag er dan wel uit ziet is tot op heden onvoldoende in kaart gebracht. Als dit onvoldoende in kaart is gebracht, hoe kunnen we dan het traject verbeteren?

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Hoe ziet de patient journey, het traject van start symptomen tot en met behandeling op de SEH, van volwassen patiënten met en acute zorgvraag eruit? Wanneer de patient journey (de reis van de patiënt door de acute zorg keten) volledig in kaart is gebracht, kunnen we kijken waar in het traject vertraging op treedt, of deze verband houdt met bepaalde patiënten of ziektebeelden, waar we de diverse schakels kunnen verbeteren, of dat we het juist op bepaalde vlakken goed doen. Door verder te kijken naar onder andere de hoeveelheid contacten met zorgverleners en relaties tussen bijvoorbeeld diagnose en doorlooptijden, verwachten we gerichter vervolg onderzoek te kunnen doen en ideeën aan te dragen voor optimalisatie en verbetering van de acute zorgketen.

Hoe wordt dit onderzocht?

Door op meerdere locaties alle patiënten op de SEH te includeren gedurende een korte intensieve periode, verwachten we een goed representatief beeld te krijgen hoe het traject van een volwassen patiënt met een acute zorgvraag er uit ziet. Door middel van vragenlijsten aan de patiënt en dossieranalyse verwachten we diverse basale kenmerken te verzamelen en doorlooptijden te kunnen berekenen. Met deze parameters zullen we kijken naar verbanden en zo aanknopingspunten vinden voor het verder opzetten van vervolgonderzoek en verbetertrajecten.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de spoedeisende geneeskunde?

Gezien de toenemende drukte op de SEH en de ideeën die er reeds liggen vanuit onder andere het VWS is het van belang om de routing van de acute patiënt nu eens goed in kaart te brengen. Om daarna verder te kijken naar vervolgonderzoeken en verbetertrajecten. Met een goede basiskennis kan er verder nagedacht worden, daarom is dit onderzoek van belang.

Lieke Claassen

Lieke Claassen

Hoofdonderzoeker

Sinds september 2020 ben ik, Lieke Claassen, werkzaam als SEH-arts in het Zuyderland Medisch
Centrum, al waar ik ook mijn opleiding heb genoten. Gedreven, enthousiast en communicatief sterk zijn woorden die bij mij passen. Als jonge ambitieuze zorgprofessional ben ik altijd opzoek
naar een uitdaging en mogelijkheden tot leren en verbeteren., Zo ook in de Spoedzorg en de route van de Acuut zieke patiënt, klaar om te onderzoeken!