, ,

Measurement of Quality of care for Older Patients in the Emergency Department: the use of routinely measured outcomes, Patient Reported Outcome and Experience Measures, and the professional’s viewpoint – QOP-ED study (quality for older patients – Emergency Department)

Met deze subsidie ondersteunt het SGOfonds een promotietraject. Dit houdt in dat een arts-onderzoeker gedurende een aantal jaar meerdere onderzoeken uitvoert binnen eenzelfde thema en na afloop promoveert tot doctor. Het SGOfonds stelt hiervoor 100.000,00 EUR beschikbaar.

Dit project is opgezet door Bas de Groot en Jacintha Lucke en heeft in 2023 deze subsidie ontvangen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor dit project?

Over zinnige en waarde gedreven spoedzorg wordt veel gepraat en geschreven, onder andere in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), maar het is helemaal niet duidelijk welke uitkomsten relevant zijn voor de patiënt op de Spoedeisende Hulp (SEH), wat de kennis en het perspectief van de zorgprofessional is, en wat nodig is om spoedzorg zinnig te maken. Op de SEH komen steeds meer oudere en kwetsbare patiënten waar steeds meer aandacht voor komt middels kwetsbaarheidscreening en delier-preventieve maatregelen, zonder dat aangetoond kan worden dat dit effect heeft op uitkomsten. Vooral voor de oudere patiënt op de SEH, zouden wel eens hele andere uitkomsten relevant kunnen zijn dan de routinematig gemeten en geregistreerde uitkomsten zoals mortaliteit. Dit is mogelijk een verklaring voor het gebrek aan aantoonbare verbetering.

Welk probleem lost dit project op?

Als zorgprofessionals niet weten welke uitkomsten relevant zijn voor oudere patiënten op de SEH, en kwaliteitsregistraties niet de juiste uitkomsten meten, zul je nooit zinnige en waarde gedreven zorg op SEH-afdelingen in Nederland krijgen, laat staan verbeteren. Dit project zal duidelijk maken welke uitkomsten nodig zijn om interventies, kwaliteitsverbeterprogramma’s, beleidsveranderingen, en SEH-afdelingen te evalueren. Inzicht in verschillen van perspectief tussen patiënten en zorgprofessionals op de SEH zal bovendien de kans op succesvolle implementatie van interventies en kwaliteitsverbeterprogramma’s vergroten, de kans op communicatiestoornissen verkleinen en daarmee de kans op “samen beslissen” als essentieel onderdeel van zinnige zorg, vergroten.

Op welke manier wordt dit onderzocht?

In de 6 studies van dit project zullen we inventariseren welke patiënt-gerapporteerde uitkomsten momenteel bestaan voor de spoedzorg. Middels vragenlijsten, focusgroepen en interviews met patiënten en zorgprofessionals (verpleegkundigen, artsen, managers) zullen we inzicht krijgen in de verschillende perspectieven op wat het belangrijkst is voor oudere patiënten op de SEH. We zullen deze perspectieven vervolgens vergelijken met de uitkomsten die momenteel gemeten en geregistreerd worden in de “Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)” zoals ziekenhuisopname en mortaliteit. Tot slot zullen we voor de 5 meest voorkomende en gevaarlijkste ingangsklachten, verschillen in zorgprocessen, routinematig verzamelde en patiënt-gerapporteerde uitkomsten vergelijken en met de zorgprofessionals in de deelnemende ziekenhuizen exploreren hoe de zorg het best verbeterd kan worden om de meest relevante uitkomsten daadwerkelijk te verbeteren voor de oudere patiënten met deze ingangsklachten.

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

De mening van patiënten en zorgprofessionals over kwaliteit van zorg is van essentieel belang, maar wordt op dit moment binnen de spoedzorg keten nog weinig gemeten. Als we kwaliteit van zorg goed kunnen meten, kunnen we ook proberen om deze te verbeteren en zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven. Dit draagt bij aan waarde gedreven en effectieve zorg, iets dat de komende jaren een centrale plek gaat krijgen in onze samenleving. Zonder de kennis en inzichten van dit project, blijven we slechts zorgprofessionals met een mening maar zijn we niet in staat de spoedzorg in Nederland zinnig en waarde gedreven te maken middels structurele Plan-Do-Act-Check (PDCA) cycli.