,

PRACTICE: PRediction model for Acute pain Complaints Transitioning Into Chronic pain after a visit to the Emergency department

De PRACTICE onderzoekslijn is een landelijk studieproject waarbij er gekeken wordt naar het aantal patiënten dat chronische pijnklachten ervaart na een bezoek aan de Spoedeisende hulp met pijn. Middels dagelijkse vragen en een aantal vragenlijsten wordt ook gekeken naar risicofactoren en patiëntkenmerken die bijdragen aan de ontwikkeling van chronische pijn.