,

E-health: Does video-intervention in the ED reduce future alcohol consumption in patients presenting with an alcohol intoxication?

Er is veel onderzoek gedaan naar het gevaar van overmatig alcoholgebruik. Zo is overmatig drinken geassocieerd met allerlei gezondheidsproblematiek variërend van de abnormale ontwikkeling van de hersenen tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook hebben zij een grotere kans om op lange termijn een alcohol afhankelijkheidsstoornis te ontwikkelen. Een deel van de populatie met problematisch alcoholgebruik presenteert zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) vanwege een alcoholintoxicatie. Een recente follow-up studie laat zien dat bij patiënten die vervolgens opgenomen worden, zeven jaar later 57% overmatig alcohol gebruikt en 15% een alcohol afhankelijkheid-stoornis heeft.

Het gebruik van e-health interventies zoals een video-voorlichting heeft meerdere voordelen in vergelijking tot andere interventiestrategieën; het is minder tijdrovend, laag in kosten, makkelijk te implementeren en zal makkelijk geaccepteerd en behouden worden, indien succesvol. Deze voordelen in combinatie met een verhoging van de kwaliteit van zorg voor de patiënt maken van e-health interventiestrategieën een veelbelovende nieuwe dimensie in het zorgpad.

In deze studie willen wij middels een video-voorlichting op de SEH toekomstig alcoholgebruik terugdringen en zo toekomstige problematiek en daarmee samenhangende kosten verminderen in deze specifieke groep. De video-voorlichting is gebaseerd op het FRAMES principe (feedback, verantwoordelijkheid, advies, mogelijkheden, empathie en zelf-effectiviteit), welke in interventiesessies al eerder effectief is gebleken binnen deze groep.