,

AGED: The association between vital signs, biochemical signs of acute organ failure, and relevant clinical outcomes in emergency department patients of different age categories

Deze studie onderzoekt vitale en biochemische parameters bij ouderen en maakt gebruik van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED). Dit jaar werd deze studie als hoogste gewaardeerd door onze adviesraad, en kreeg 100% van het aangevraagde subsidiebedrag toegekend: € 10.398,40.

Op de Spoedeisende Hulp is het belangrijk om vitale parameters en biochemische waardes voor orgaanfalen goed te kunnen interpreteren zodat een risicoinschatting gemaakt kan worden voor de patiënt. Deze risicostratificatie bepaalt onder andere of de patiënt naar huis kan, op een normale afdeling wordt opgenomen of op een bewaakte afdeling (bijv. de Intensive Care). Uit eerder onderzoek blijkt dat veel gebruikte risicostratificatie tools niet geschikt zijn voor de oudere patiënt op de Spoedeisende Hulp. Onze hypothese is dat dit komt doordat referentiewaardes voor vitale parameters en biochemische waardes die in deze tools gebruikt worden veranderen met het ouder worden. In deze studie willen wij onderzoeken wat de associatie is tussen vitale parameters, biochemische waardes voor acuut orgaanfalen en relevante klinische uitkomsten, zoals mortaliteit, in verschillende leeftijdsgroepen.