, ,

Hoe vergaat het oudere patiënten met een fractuur die naar huis ontslagen worden met betrekking tot zelfredzaamheid? (FRACTURE-trial)

Het SGOfonds heeft aan dit onderzoek een kickstart subsidie van €1.000,00 toegekend.

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit onderzoek?

Veel ouderen presenteren zich op de Spoedeisende hulp met een breuk. Hier wordt de nodige behandeling voor gestart en de meesten worden weer naar huis ontslagen. Dit kan van grote invloed zijn op de zelfredzaamheid van een patiënt en kan zelfs leiden tot een opname in een verpleeghuis. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Zijn er karakteristieken die misschien bijdragen aan de kans om opgenomen te moeten worden of extra zorg thuis te moeten krijgen?

Welk probleem lost dit onderzoek op?

Aan de hand van dit onderzoek willen we te weten komen welk percentage van de ouderen die met een breuk naar huis worden ontslagen daadwerkelijk achteruitgaan in hun zelfredzaamheid. Daarbij willen we onderzoeken of er karakteristieken te vinden zijn die te maken hebben met deze achteruitgang in zelfredzaamheid. Verder willen we een beeld krijgen van welke manieren van extra zorg, bijv. mantelzorg of hulpmiddelen, er worden gebruikt om het thuis te kunnen redden.

Op welke manier wordt dit onderzocht?

Tijdens het bezoek aan de Spoedeisende Hulp worden deze patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen om een 0 meting te doen over zelfredzaamheid en de thuissituatie van voor het ongeval. Na 1 week en na 3 maanden laten we deze patiënten nog een keer een vragenlijst invullen. Uit deze antwoorden kunnen we zien welke patiënten er achteruit zijn gegaan in zelfredzaamheid. 

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Het is belangrijk om kennis te hebben van je patiënten en hun risico’s. Dit onderzoek is belangrijk om deze kennis op te doen over de groep ouderen die naar huis worden ontslagen bij de behandeling van een breuk. 

Jasper de Haan

Jasper de Haan

Hoofdonderzoeker

Jasper de Haan is in opleiding tot SEH-arts in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Hij werkt met veel plezier op de Spoedeisende Hulp en ziet dat onderzoek bijdraagt aan een betere, efficiëntere en veiligere zorg. Middels dit onderzoek komt daar hopelijk weer een stapje in de goede richting bij.