, ,

Het effect van geluidsreducerende maatregelen op het algeheel welbevinden van het personeel en de gemeten geluidsniveaus op de Spoedeisende Hulp

De SEH is een drukke en soms chaotische werkomgeving waar in een kort tijdbestek belangrijke beslissingen gemaakt dienen te worden. Onderzoek toont aan dat omgevingsgeluid een negatief effect kan hebben op het gezondheidswelzijn en werkprestaties van werknemers. Dit onderzoek kijkt naar het effect van geluid reducerende maatregelen.

Dit project heeft in 2021 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding van dit onderzoek

De Spoedeisende Hulp is een zeer hectische afdeling in het ziekenhuis. Hier zijn veel verschillende mensen aanwezig en zijn er allerlei apparaten, bewegingen en gesprekken die geluiden veroorzaken. Daarnaast worden er in een korte tijd belangrijke beslissingen gemaakt, moet er snel gehandeld worden en bestaat er een hoge werkdruk. Tijdens het werk valt het werknemers van de Spoedeisende Hulp regelmatig op dat zij gestoord worden of van hun werk worden gehouden door allerlei geluiden. Het is bekend dat geluidsprikkels kunnen leiden tot verminderd welbevinden en werkprestaties, verhoogde stress en gezondheidsklachten.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden

Leiden omgevingsverbeteringen tot een geluidsreductie op de SEH. Daarnaast wordt onderzocht of geluidsreductie het welbevinden, de werkprestaties en de werkcapaciteit van personeel verbetert.

Hoe wordt dit onderzocht?

Er wordt gestart met een basismeting, waarbij geluidsniveaus gemeten worden op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast zal het personeel een vragenlijst invullen die betrekking heeft op werkdruk, stress, lichamelijke klachten en omgang met geluidsprikkels. Na de basismeting vinden interventies plaats in de vorm van onder andere een gedragsworkshop, verplaatsing van looproutes, afschermen van werkplekken en gebruik van akoestische materialen. Na de interventies worden wederom geluidsniveaus gemeten en vragenlijsten afgenomen. Om effecten op langere termijn in kaart te brengen worden dezelfde metingen na zes maanden nogmaals gedaan.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de spoedeisende geneeskunde?

Duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel heeft grote prioriteit. Met name op de Spoedeisende Hulp is er een grote mate van uitval door de hoge werkdruk, onregelmatige werktijden en stress die het werk met zich meebrengt. Het is van groot belang dat uitval van personeel zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Rory O'Connor

Rory O’Connor

Hoofdonderzoeker

Sinds 2021 werk ik als SEH-arts in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ik ben als onderzoeker betrokken bij 2 andere onderzoeken, namelijk de MORFICUS trial (RCT naar de effectiviteit van het fascia iliaca block) en een questionnaire-based onderzoek onder Nederlandse SEH’s naar de voorbereidingen op de COVID pandemie. Beide onderzoeken zijn inmiddels afgerond en zullen hopelijk op korte termijn worden gepubliceerd.