,

BURRST: Blind versus Ultrasound-guided Radius Reduction STudy

Jaarlijks zien wij op onze spoedeisende hulp ongeveer 750 patiënten met een gebroken pols (distale radius fractuur), daarvan moet bij ongeveer de helft van de patiënten de breuk worden gezet (repositie). Tot op heden wordt een gebroken pols vaak op gevoel gereponeerd, waarna aansluitend gips wordt aangelegd. Nadien volgt een controle röntgenfoto om de stand van de fractuur te beoordelen. Wanneer de stand van de gezette breuk nog steeds niet goed genoeg is, moet dit opnieuw of moeten patiënten een operatie ondergaan om de breuk te zetten. Dat is pijnlijk voor de patiënt en is kostbaar (het kost meer tijd, personeel en materiaal).

Een nieuwe techniek is om met behulp van echografie gedurende het zetten van de breuk direct de stand van de breuk te beoordelen. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het gebruik van echografie tijdens het zetten van een polsbreuk kan leiden tot een afname van het aantal keer dat de breuk gezet moet worden en een afname in het aantal patiënten dat een operatie moet ondergaan. Daarnaast zal worden gekeken wat de invloed is van het echogeleid zetten van de breuk op hoe lang patiënten op de spoedeisende hulp verblijven.