,

Burnout and work engagement amongst Dutch Emergency Physicians

Wat maakt ons bevlogen in ons vak? Wat levert ons energie op? In welke mate spelen symptomen van burnout ons parten? Hoe vaak komt burnout voor onder SEH-artsen in Nederland? Hoe staan wij er voor ten op zichtte van onze collega’s in het buitenland? Welke factoren zijn er specifiek van invloed op onze werksituatie? In hoeverre levert de Workforce richtlijn duurzame inzetbaarheid van SEH-artsen op?

Met internationaal gevalideerde vragenlijsten gaan wij een landelijke database maken om de antwoorden hierop te gaan krijgen, geblindeerd, herhaalbaar en ter validatie en inventarisatie van interventiemogelijkheden.