, ,

Association of vital parameters and serious infection in children with fever presenting at the ED

Aan deze studie werd een subsidiebedrag toegekend van €1.000,00.

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit onderzoek?

Kinderen met koorts presenteren zich vaak op de spoedeisende hulp (SEH). Het merendeel van de kinderen die zich met koorts presenteren op de SEH heeft een virale infectie die geen antibiotische behandeling of opname behoeft. De grote uitdaging is om die kinderen die wél een ernstige infectie (hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, blaas- of longontsteking) hebben, vroegtijdig te herkennen. Tot dusver blijkt het erg moeilijk om factoren te identificeren die voorspellend zijn voor een ernstige infectie. Sinds enkele jaren registreert de stichting NEED (Netherlands Emergency department Evaluation Database) grootschalig data voor kwaliteitsregistratie op de SEH. Deze database geeft ook mogelijkheid tot grootschalig onderzoek naar kinderen met koorts. Hierdoor ontstond het idee om in een zeer grote studiepopulatie/database te zoeken naar factoren die ons dagelijks op de SEH kunnen helpen in het onderscheiden van een ernstige infectie. 

Welk probleem lost dit onderzoek op?

Het probleem dat men onvoldoende wetenschappelijk heeft bewezen welke factoren (bij lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek) daadwerkelijk onderscheid kunnen maken tussen een ernstige of niet ernstige infectie bij kinderen. 

Het onderzoek zou kunnen bijdragen aan de volgende problemen:

  • Het onnodig behandelen van kinderen met koorts met antibiotica (in het geval van een virale infectie)
  • Het onnodig opnemen van kinderen in het ziekenhuis
  • Het (te) laat starten van antibiotische behandeling in het geval van ernstige infectie

Op welke manier wordt dit onderzocht?

Door analyse te doen met deze bestaande database (NEED) die de afgelopen jaren alle presentaties op meerdere Nederlandse SEH’s heeft vastgelegd kunnen bij kinderen tussen 0-18 jaar factoren worden gevonden die suggestief zijn voor een ernstige infectie. Dit zal worden gedaan middels statistische analyse. 

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Het is onderzoek naar vastgelegde parameters (vitale functies, lab) op de spoedeisende hulp die in de dagelijkse praktijk zouden kunnen helpen de ernstige infecties van de niet-ernstige (vanzelf genezende) infecties te onderscheiden. Hiermee kunnen we op termijn hopelijk efficiënter en sneller kinderen met ernstige infecties behandelen op de SEH. Daarnaast kunnen onnodige behandeling en opnames vanaf de SEH voorkomen worden. 

Amber Traa

Amber Traa

Hoofdonderzoeker

Mijn naam is Amber Traa, sinds 1 jaar ben ik in opleiding tot SEH-arts KNMG in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Na de opleiding geneeskunde aan het Radboudumc te hebben voltooid heb ik klinische ervaring opgedaan op de Intensive Care, chirurgie en SEH. Mijn ambities liggen binnen het verbeteren van de SEH-zorg in de volle breedte (denk aan samenwerking 1e en 2e lijn of verbetering van logistieke processen in de dagelijkse praktijk). Daarom volgde ik in 2021 de opleiding Clinical Business Administration aan het TIAS (school for business and society). Ik ben zeer gemotiveerd om dit klinisch relevante onderzoek op te zetten en tot uitvoering te brengen omdat ik denk dat het bij kan dragen aan verbetering van de zorg voor kinderen op de SEH. Dit sluit goed aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling als SEH-arts in opleiding met ambitie tot verbetering van de acute zorg.