,

Sex differences in emergency department presentation and risk stratification

Men zegt wel eens dat mannen van Mars komen, en vrouwen van Venus. Dat is leuk om te weten, maar wat kunnen we daar op de SEH nu mee? Bart Candel en collega’s gaan met hun onderzoek hopelijk meer duidelijkheid geven omtrent man-vrouw verschillen op de SEH. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED). Aan deze studie werd een subsidiebedrag toegekend van € 9.300,00.

Dit onderzoek zal zich vooral focussen op de uitkomsten bij patiënten, en specifiek op verschillen tussen mannen en vrouwen. Is het ene geslacht bijvoorbeeld vaker ernstig ziek, of belandt deze vaker op een intensive care afdeling? Of heeft een bepaalde groep een hoger overlijdensrisico? De resultaten van dit onderzoek helpen wellicht om in de toekomst een betere, geslacht-specifieke benadering te ontwikkelen voor patiënten op de SEH.

Dit project heeft in 2020 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Het wordt steeds duidelijker dat er geslachtsverschillen bestaan in vele ziektebeelden in de klinische presentatie, maar ook in de patiënten uitkomsten. Echter is het niet duidelijk of we deze verschillen al op de Spoedeisende Hulp (SEH) kunnen herkennen. Om een beter inzicht te krijgen in geslachtsverschillen in SEH-patiënten wordt dit onderzoek verricht.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Wij willen onderzoeken of er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in de klachten waarmee zij op de spoedeisende hulp komen, en in de ziekte ernst. Daarnaast onderzoeken wij of er verschillen bestaan in ziekenhuissterfte, intensive care opname en ligduur, tussen mannen en vrouwen.

Ten tweede willen wij onderzoeken of de SEH-presentatie van mannen en vrouwen anders is geassocieerd met uitkomstmaten. Oftewel, als wij bijvoorbeeld iemand beschouwen op de Spoedeisende Hulp als vitaal bedreigd (triage kleur oranje of rood), heeft een vrouw dan een ander risico dan een man op overlijden of IC-opname?

Hoe wordt dit onderzocht?

Dit wordt onderzocht door gebruik te maken van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED). Deze database bestaat uit gegevens van verschillende SEH’s in Nederland. Door verschillende statistische methodes te gebruiken kunnen wij onze vragen beantwoorden.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Het wordt steeds duidelijker dat er geslachtsverschillen bestaan in acute ziektebeelden. Echter, patiënten presenteren zich niet met een ziektebeeld op de SEH, maar met een klacht en daarbij bepaalde vitale parameters. Door deze studie kunnen we ontdekken of geslachtsverschillen al eerder herkent kunnen worden, namelijk op de SEH, en daardoor kan dit leiden tot een betere behandeling dan wel klinische uitkomst voor mannen en vrouwen.

Bart Candel

Hoofdonderzoeker

Bart Candel volgt momenteel zijn opleiding tot Spoedeisende Hulp-arts in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Daarnaast is hij bezig met promotie-onderzoek waar deze studie een deel van uit gaat maken. In deze promotie onderzoekt Bart verschillen in leeftijd en geslacht in SEH-presentatie en in risico-stratificatie. Dat laatste wil zeggen dat risico‘s van patiënten worden ingeschat aan de hand van hun klachten, vitale parameters of bloedwaardes. Deze risico’s zullen echter niet voor alle patiënten hetzelfde zijn, maar kunnen verschillen voor oudere mensen ten opzichte van jongeren, en kunnen verschillen voor mannen tov vrouwen.

Bart heeft zijn geneeskunde studie gevolgd in Maastricht van 2008 tot en met 2015. Hierna heeft hij enkele jaren als basisarts gewerkt in Tilburg, Veldhoven, Eindhoven en op Aruba.