, ,

Ultrasound guided hematoma block vs. blind hematoma block in distal radius fractures, a randomized controlled trial.

Het SGOfonds ondersteunt dit onderzoek et een subsidie van 1.000,00 EUR

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit onderzoek?

Het idee voor deze studie is ontstaan vanuit interesse voor echografie en de vraag of deze vorm van beeldvorming verder kan bijdragen in de zorg voor patienten op de Spoedeisende Hulp. Echografie is inmiddels niet meer weg te denken van de SEH en wordt in vele settingen gebruikt. Door onder andere echogeleide infusen en zenuwblokkades te verrichten is de zorg voor patienten verbeterd. Deze studie zou in het verlengde hiervan kunnen liggen. 

Daarnaast lopen in het MCL verschillende studies naar betere (lokale) pijnstilling voor traumatisch letsel. Derhalve kwam na een korte literatuurstudie deze onderzoeksvraag naar boven.

Welk probleem lost dit onderzoek op?

Dit onderzoek zou ertoe kunnen leiden dat patienten met een gebroken pols waarbij zetten van de breukdelen nodig is betere pijnstilling krijgen. De ervaring leert dat de huidige vorm van lokale pijnstilling (‘blind’ hematoomblok) leidt tot wisselend effect wat betreft pijnstilling. Door echogeleid het blok te plaatsen kan bevestigd worden dat de verdoving op de juiste plaats ingebracht is en kzal het effect van de verdoving alhier maximaal zijn. 

Indien dit leidt tot betere pijnstilling zal het zetten van de gebroken pols minder pijnlijk zijn en zou dit tevens kunnen leiden tot een kwalitatief verbeterde stand van de breukdelen.

Op welke manier wordt dit onderzocht?

Patienten met verplaatste breukdelen bij een gebroken pols worden opgedeeld in twee groepen. De ene groep zal de standaard behandeling van nu krijgen (blind hematoomblok) een andere groep zal deze zelfde verdoving krijgen echter dan echogeleid. Door de pijnscores voor, tijdens en na repositie met elkaar te vergelijken kan worden gekeken of dit blok een betere pijnstilling geeft bij een benodigde repositie. Daarnaast zal ook worden gekeken naar de mate van verbeterde stand van de breukdelen na het zetten alsook de tevredenheid van patient, verpleegkundige en arts.

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Dagelijks worden patienten met een gebroken pols op de Spoedeisende Hulp gezien. Bij patienten waarbij een repositie (zetten van de breuk) nodig is, is adequate pijnstilling essentieel. De huidige vorm van pijnstilling is bij sommige mensen niet afdoende, mogelijk doordat de lokale verdoving niet op de goede plaats terecht komt. Door met de echo de verdoving te plaatsen zal dit worden ondervangen en zullen patienten hopelijk betere pijnstilling krijgen voor deze pijnlijke procedure. Dit onderzoek zou er dus toe kunnen leiden dat een dagelijkse verrichting op de Spoedeisende Hulp verder wordt geoptimaliseerd en leiden tot betere zorg voor vele patienten.

Pieter Veenstra

Pieter Veenstra

Hoofdonderzoeker

Mijn naam is Pieter Veenstra ik ben arts-assistent in opleiding tot Spoedeisende Hulparts in het Medisch Centrum Leeuwarden. Tijdens mijn studie Geneeskunde kwam ik in aanraking met de dynamiek en hectiek van de Spoedeisende Hulp en zo is mijn interesse en enthousiasme voor het vak Spoedeisende Hulparts ontstaan. Met name de diversiteit van het vak spreekt mij enorm aan; verschillende patienten met verschillende problemen, geen dag hetzelfde op de SEH!