, ,

Qualitative interview study among physicians and physician assistants working at Dutch emergency departments regarding perceptions of opioid (mis)use, opioid use disorder and opioid prescribing

Het SGOfonds ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van 4.810,18 EUR

Hoe bent u op het idee gekomen voor dit onderzoek?

Wereldwijd is er veel aandacht voor toegenomen gebruik van opioïden. Dit zijn sterke pijnstillers die in principe op voorschrift van een arts worden gebruikt. In de Verenigde Staten is op dit moment sprake van een opioïdencrisis, waarbij misbruik van opioïden leidt tot grote maatschappelijke problemen en veel overlijdens.

Nu zien wij in de acute zorg regelmatig patiënten die opioïden gebruiken, die zich presenteren met klachten veroorzaakt door opioïdengebruik of kampen met opioïdenmisbruik. Daarnaast schrijven we zelf opioïden voor. Dit maakt dat we ons afvragen in hoeverre deze problemen ook in Nederland spelen en welke rol wij als acute zorg professionals hierin hebben en zouden moeten innemen. 

Welk probleem lost dit onderzoek op?

In Nederland zijn de opioïdengerelateerde problemen gelukkig niet zo groot als in de Verenigde Staten. Maar ook hier hebben we over de afgelopen jaren een toename gezien in het aantal opioïdenvoorschriften en in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens veroorzaakt door opioïdengebruik. 

Om een significante impact te kunnen hebben op het voorschrijven van opioïden en het omgaan met opioïdengerelateerde problematiek op SEH’s, is het van belang om te weten wat de (huidige) percepties van artsen en physician assistants hierin zijn. Alleen zo kan hierop adequaat worden ingespeeld en zullen eventuele richtlijnen of onderwijsmomenten hier goed op kunnen aansluiten. 

Op welke manier wordt dit onderzocht?

Dit betreft een kwalitatieve studie, waarbij artsen en physician assistants werkzaam op SEH’s zullen worden geïnterviewd omtrent hun gedachten en ervaringen bij het voorschrijven van opioïden en het omgaan met opioïden gerelateerde problemen op de SEH. 

Waarom is dit onderzoek belangrijk voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Deze studie is onderdeel van een groter onderzoeksproject, waarin we de rol van de SEH binnen de Nederlandse opioiden-situatie onderzoeken. Op de SEH kunnen we problematisch opioïdengebruik signaleren, opioïdenvoorschriften terugdringen en een korte interventie organiseren om patiënten met opioïdenmisbruik te behandelen. 

Nicole Kraaijvanger

Nicole Kraaijvanger

Hoofdonderzoeker

Nicole Kraaijvanger werkt als SEH-arts in het LUMC. In 2018 is zij gepromoveerd op zelfverwijzers op Nederlandse SEH’s. Hierna heeft zij de opleiding tot Europees Geregistreerd Toxicoloog afgerond en een aanvullende masteropleiding Medical Toxicology gevolgd. In dit onderzoeksproject komen haar interesse voor de spoedeisende geneeskunde, de organisatie van de zorg binnen de acute keten en de toxicologie samen.