,

Non-invasive measurement of cardiac output in patients with uncomplicated sepsis

Bij de behandeling van sepsis wordt meestal vocht aan patiënten toegediend. Eerder is veel onderzoek gedaan naar vochttherapie bij patiënten met ernstige vormen van sepsis zoals septische shock. Echter, de meeste patiënten die met sepsis op een Spoedeisende Hulp (SEH) komen hebben een mildere vorm van sepsis, een zogenoemde ongecompliceerde sepsis. Voor deze groep patiënten zijn er, in tegenstelling tot voor patiënten met een septische shock, minder duidelijke richtlijnen over het toedienen van vocht. We weten daardoor niet goed hoe effectief de door ons gegeven vochttherapie in zijn algemeenheid is.

Door gebrek aan invasieve monitoring bij deze patiënten is het vaak moeilijk om de behandeling op de behoeften van de individuele patiënt af te stemmen. In deze studie onderzoeken we hoe effectief de behandeling is die we geven aan patiënten met een ongecompliceerde sepsis: hoeveel patiënten hebben eigenlijk baat bij vochttoediening?

Tegelijkertijd kijken we aan de hand van niet-invasieve metingen bij binnenkomst op de SEH of we kunnen voorspellen welke patiënten wel of niet baat hebben bij vochttherapie.

Met onze uitkomsten hopen we dat we in staat zijn om in de toekomst een “vochtbeleid op maat” aan te kunnen bieden aan patiënten die zich met een ongecompliceerde sepsis op de SEH presenteren.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in tijdschrift Emergency Medicine Journal:

Nienke Koopmans et al. Non-invasive assessment of fluid responsiveness to guide fluid therapy in patients with sepsis in the emergency department: a prospective cohort study. Emerg Med J. 2021 Apr 22;emermed-2020-209771. doi: 10.1136/emermed-2020-209771.
PubMed ID: 33888514; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33888514/