,

Improving PrOductivity and perceived Workload among Emergency physicians and Residents (iPOWER)

Een gezond werkklimaat op de Spoedeisende Hulp is van groot belang. Een aanzienlijk aantal SEH-artsen verlaat voortijdig het vak, en jonge SEH-artsen en SEH-artsen in opleiding ervaren een hoge werkdruk. De onderzoeksgroep van Noortje Dorscheidt gaat onderzoeken of dit kan worden verbeterd door middel van online cursussen. Aan dit onderzoeksproject werd een subsidie van €6.675,96 toegekend.

Aan dit onderzoek doen SEH-artsen en SEH-artsen in opleiding mee. Er wordt onderzocht of de online cursussen van ‘Brainworkshops’ effectief zijn in het verlagen van werkdruk, het verbeteren van de productiviteit en het verlagen van emotionele belasting. Vervolgens wordt gekeken of er een gunstig effect is op burn-out klachten. Dit onderzoek kan een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis over burn-out bij SEH-artsen.

Dit project heeft in 2020 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

De aanleiding voor dit onderzoek is de hoge ervaren werkdruk onder jonge SEH-artsen en SEH artsen in opleiding, en de uitstroom van relatief jonge SEH artsen die op dit moment wordt gezien.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Met dit onderzoek proberen wij de vraag te beantwoorden of de online cursussen van ‘Brainworkshops’ effectief zouden kunnen zijn in het verlagen van werkdruk, het verbeteren van de productiviteit en het verlagen van emotionele belasting, en daarmee een gunstig effect zouden kunnen hebben op burn-out klachten.

Hoe wordt dit onderzocht?

Dit wordt onderzocht door een groep SEH artsen en AIOS SEH deel te laten nemen aan een online cursus van 13 weken, welke wordt voorafgegaan door een vragenlijst. Deze vragenlijst zal aan het eind van de cursus herhaald worden. Door middel van deze vragenlijst worden verschillende onderwerpen belicht om te bepalen of, en in welke mate, er een verschil is in onder andere productiviteit, werkdruk, emotionele belasting en burn-out klachten na het deelnemen aan de cursus.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Om duurzame inzetbaarheid van SEH artsen te realiseren, is een gezond werkklimaat van belang. Momenteel vind er al een relatief grote uitstroom plaats en vinden de jonge SEH artsen en artsen in opleiding het werk zwaar. Om hen lang en gelukkig in het -groeiende- vak van de SEH geneeskunde te kunnen en mogen zien, zijn interventies ter optimalisatie van het werkklimaat gewenst.

Noortje Dorscheidt

Hoofdonderzoeker

drs. Dorscheidt (Noortje), is arts (ANIOS) op de Spoedeisende Hulp van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Naast haar dagelijkse werk op de SEH heeft ze de afgelopen jaren meerdere malen een ondersteunende rol vervuld bij verschillende internationale congressen, waar ze geïnspireerd is door sprekers en alle windstreken. Tevens is uit verschillende wetenschappelijke projecten haar affiniteit met onderzoek gebleken. In haar vrije tijd sport zij graag.