,

HypoTeSe: Hypotestosteronemia as early predictor of sepsis in the emergency department

Sepsis is een ernstige aandoening met een hoog sterftecijfer. Het goed inschatten van het ziektebeloop is erg belangrijk en daarnaast bepalend voor de keuze van het type antibiotica en het optimale type opname-afdeling (regulier, medium of high care).

In de afgelopen jaren hebben meerdere studies aangetoond dat serum testosteronspiegels bij aanvang van ernstige ziekte of grote operaties snel dalen tot zeer lage waarden. Tevens is aangetoond dat de mate van daling correleert met de ernst van ziekte. Het zou daarom bij mannen een goede marker kunnen zijn om de ernst van een ziekte, zoals sepsis, vroeg in het ziekteproces te kunnen inschatten.

Op dit moment zijn nog geen studies gedaan naar bruikbaarheid van de testosteronwaarde in het bloed op de spoedeisende hulp (SEH) als maat voor ziekte-ernst. Met dit onderzoek willen wij nagaan of er een relatie bestaat tussen de plasma testosteronspiegel bij binnenkomst op de SEH en het risico op sepsis.