,

A prospective case control study on the effect of powernaps for healthcare workers during nightshifts in an emergency department

Burn-out is een groot probleem onder SEH-artsen, zowel landelijk als wereldwijd. Onregelmatige diensten spelen hierbij mogelijk een belangrijke rol. Nienke Hoogkamp en collega’s gaan onderzoeken of een speciaal daarvoor ingerichte powernap-stoel een positief effect heeft op vermoeidheid en alertheid bij medewerkers van SEH-afdelingen. Er werd een subsidiebedrag toegekend van €3.000,00.

Om kwalitatief hoogwaardige zorg aan kritiek zieke patiënten te kunnen verlenen, is het van belang dat SEH-medewerkers alert zijn en in staat zijn om snel en weloverwogen beslissingen te nemen. Op de afdeling van de onderzoekers is om deze reden een Energypod aangeschaft: de eerste stoel ter wereld die is ingericht voor powernaps op de werkvloer. De stoel is speciaal ontworpen voor een dutje van 20 minuten, waar men door middel van meditatie, trillingen en muziek een kort in slaap valt. Powernappen wordt met goed resultaat toegepast in de topsport, en ruimte- en luchtvaart. Meer dan de moeite waard dus om te onderzoeken of dit ook ten goede komt aan het welzijn van SEH-medewerkers.

Dit project heeft in 2020 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Landelijk valt ongeveer 20% van de SEH-artsen uit met burn-out en surmenage klachten. In den lande hebben verschillende SEH-afdelingen moeite met het aantrekken van verpleegkundigen en SEH-artsen. Door hoge werkdruk en dienstbelasting wijken zij uit naar instellingen met betere arbeidsvoorwaarden. Het rapport van de gezondheidsraad in 2017 stelt dat nachtdienst een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en slaapstoornissen geeft door verstoring van het circadiane ritme door nachtelijke activiteiten en blootstelling aan licht. Vermoeidheid en verminderde alertheid na een nachtdienst zorgen voor meer verkeersongelukken.

Om kwalitatief hoogwaardige acute zorg aan kritisch zieke patiënten te kunnen verlenen, is het van belang dat SEH medewerkers alert zijn en in staat om snel en weloverwogen beslissingen nemen. Om deze reden is op onze afdeling de Energypod® aangeschaft. Dit is de eerste stoel ter wereld die is ingericht voor powernappen op de werkvloer. De stoel is speciaal ontworpen voor een dutje van 20 minuten waar men door middel van meditatie, muziek en trillingen een korte slaap induceert. Powernappen wordt in de topsport ook regelmatig gebruikt met goede effecten op vermoeidheid en alertheid. Ook in de ruimte- en luchtvaart wordt regelmatig gebruik gemaakt van powernappen. Het is een bekende interventie met veelbelovende resultaten welke op de SEH ingezet kan worden.

Welke vraag probeert dit onderzoek te beantwoorden?

Met behulp van dit onderzoek zal gekeken worden hoe de vermoeidheid tijdens de nachtdienst en de alertheid verbetert kan worden door het doen van een powernap gedurende de nachtdienst met behulp van deze speciale stoel.

Hoe wordt dit onderzocht?

Dit wordt onderzocht door SEH-medewerkers gedurende hun nachtdienst testjes te laten doen die de alertheid testen en te laten rapporteren hoe vermoeid zij zich voelen op 4 momenten tijdens hun nachtdienst. Met behulp van een case control design studie kunnen we individuele verschillen detecteren m.b.t. vermoeidheid en alertheid gedurende nachtdiensten met en zonder de mogelijkheid tot powernappen.

Wat is het belang van dit onderzoek voor de Spoedeisende Geneeskunde?

Om landelijke 24/7-dekking van kwalitatief hoogwaardig personeel en SEH-artsen te kunnen blijven garanderen moet gezocht worden naar manieren om de negatieve effecten van nachtdienst te verminderen.

Nienke Hoogkamp

Nienke Hoogkamp

Hoofdonderzoeker

Mijn naam is Nienke Hoogkamp, 2e- jaars AIOS in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Ik ben een arts met een passie voor acute geneeskunde. De afgelopen jaren heb ik gezien wat de keerzijde kan zijn van het werken in deze mooie, inspirerende, gezellige, drukke en onvoorspelbare omgeving. Het creëren van een gezonde en duurzame werkplek draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorgverleners. Met dit onderzoek hoop ik daar aan te kunnen bijdragen.