Laag gedoseerde esketamine versus fentanyl als analgeticum gecombineerd met propofol tijdens PSA op de SEH

Onderzoek naar het gebruik van verschillende pijnstillers tijdens sedatie op de SEH.