,

Spoedechografie als diagnosticum bij de verdenking enkelfractuur op de Spoedeisende Hulp

In het UMCG zijn we in 2015 gestart met onderzoek naar spoedechografie bij enkelfracturen.

Enkelletsel behoort tot de meest frequente redenen voor een bezoek aan de SEH. Bij deze patiënten wordt vaak radiologisch onderzoek verricht. De Ottawa Foot Rules worden hierbij gehanteerd als richtlijn om te besluiten of een röntgenfoto geïndiceerd is. Met toepassing van deze richtlijn kan het aantal röntgenfoto’s met 30 tot 40 % worden gereduceerd (Bachmann et.al. BMJ 2003).

De Ottawa Ankle Rules (OAR) hebben voor de diagnostiek van een enkelfractuur een sensitiviteit van 99.6% en specificiteit van slechts 27.9%. Dit betekent dat bij circa 70% van deze patiënten een röntgenfoto wordt gemaakt terwijl ze geen fractuur hebben (Bachmann et.al. BMJ 2003).

Met toepassing van spoedechografie voor de diagnostiek van enkel- en voetfractuur, in combinatie met de OAR, is recent bij 131 patiënten een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 99.1% geconstateerd (Ekinci et.al. AJEM 2013). In een ander onderzoek bij 246 patiënten is met toepassing van spoedechografie in combinatie met de OAR voor de diagnostiek van enkel- en voetfracturen een sensitiviteit van 87,3% en specificiteit van 96,4% gevonden (Atilla et.al. AEM 2014). De diagnostische waarde van spoedechografie was daarbij goed voor het vaststellen van fracturen van de laterale en mediale malleolus en metatarsale V, maar slecht voor het vaststellen van os naviculare fracturen.

In Nederland is, voor zover ons bekend, nog geen onderzoek gedaan naar de toepassing van spoedechografie bij enkel fractuur op de SEH. Wij combineren de OAR met echografie bij patiënten met een in- of eversietrauma van de enkel en vergelijken dit met de in de praktijk gebruikte gouden standaard, de röntgenfoto. Aangezien SEH-artsen en SEH-artsen i.o. getraind zijn in de spoedechografie en 24 uur per dag op SEH beschikbaar zijn, lijkt deze relatief nieuwe toepassing van de spoedechografie veelbelovend bij de diagnostiek van enkel- en voetletsels.

De subsidie van het SGO fonds zal kennisoverdracht en implementatie van de resultaten in de praktijk bevorderen aangezien ze uitbreiding van deze studie mogelijk zal maken en onze onderzoekslijn zal stimuleren in het voortzetten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Spoedeisende geneeskunde.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of foot and ankle research:

Aniek Crombach et al. Point-of-care bedside ultrasound examination for the exclusion of clinically significant ankle and fifth metatarsal bone fractures; a single blinded prospective diagnostic cohort study. J Foot Ankle Res. 2020 May 7;13(1):19. doi: 10.1186/s13047-020-00387-y.

PubMedID: 32381048 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381048