,

Oberst anesthesie versus volairblok anesthesie bij letsel aan de vinger

Een letsel aan de vinger is een veelvoorkomende aandoening op de Spoedeisende Hulp (SEH). Op regelmatige basis is regionale vingeranesthesie noodzakelijk om de vingerfunctie te testen en het letsel te verzorgen cq. behandelen door middel van klein chirurgisch ingrijpen.

De Oberst anesthesie is een klassieke methode (‘gouden standaard’) om de vinger te verdoven. Echter, deze vorm van anesthesie wordt vaak als oncomfortabel of zelfs pijnlijk ervaren door de patiënt. Bovendien, omvat deze techniek het risico van beschadiging van de neurovasculaire bundel, direct of indirect, door verhoging van de druk in de compartimenten aan de basis van de vinger.

De laatste jaren heeft een nieuwere techniek, de volairblok anesthesie, meer bekendheid gekregen en wordt deze al routinematig door artsen op de Spoedeisende Hulp toegepast. Recente studies beschrijven gunstige resultaten wat betreft pijnbeleving bij patiënt, gepaard gaande met gelijke mate van anesthesie van de vinger1-4. Bovendien is door de subcutane injectie minder risico op drukverhoging in het neurovasculaire compartiment doordat de zenuw geleidelijk wordt verdoofd door diffusie. Echter, de gepubliceerde onderzoeken zijn nog niet eenduidig en omvatten weinig patiëntenaantallen.

Middels dit prospectief, gerandomiseerde onderzoek wordt bij patiënten met een letsel aan de vinger op de Spoedeisende Hulp de klassieke Oberst anesthesie vergeleken met de volairblok anesthesie. Er zullen 400 patiënten worden geïncludeerd. Primaire uitkomstmaten zijn de subjectieve pijnscore (uitgedrukt in VAS-score) en de mate van anesthesie, gemeten volgens de pinprick test. Er zal eveneens gekeken worden naar de subjectieve tevredenheid van de behandelaar en het optreden van complicaties.

Met behulp van de subsidie van het SGO-fonds kan er tijd worden vrijgemaakt om alle patiëntengegevens te verwerken en analyseren, om zo de resultaten snel inzichtelijk te hebben.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in tijdschrift Injury:

Marloes Clement et al. Regional anaesthesia on the finger: Traditional dorsal digital nerve block versus subcutaneous volar nerve block, a randomized controlled trial. Injury. 2021 Mar 5;S0020-1383(21)00220-5. doi: 10.1016/j.injury.2021.03.005.
PubMed ID: 33731291; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33731291/