,

Mild traumatic brain injury and Outcomes with VIsual patient Education (MOVIE), a randomised controlled trial

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) is een veel voorkomende diagnose op de Spoedeisende Hulp (SEH). Veel van deze patiënten hebben last van posttraumatische klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeite met aandachts- en inspanningstaken en vermoeidheid. Deze klachten hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt en belemmeren terugkeer naar werk of school.

Eerder onderzoek toonde aan dat patiënten die denken dat hun klachten ernstige negatieve consequenties zullen hebben, grotere kans hebben op het ontwikkelen van langdurige posttraumatische klachten. Door het geven van goede voorlichting kan het ontstaan van deze negatieve gedachten worden verminderd.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat als er naast schriftelijke informatie ook nog audiovisuele informatie wordt gegeven, de informatie nog beter wordt onthouden. Door het geven van schriftelijke en audiovisuele informatie kan dus mogelijk ook het ontstaan en beloop van posttraumatische klachten bij patiënten met LTH worden verminderd.

Het doel van deze studie is dan ook onderzoeken wat het effect is van schriftelijke en online voorlichting (door middel van video) vergeleken met standaard zorg op het ontstaan en beloop van posttraumatische klachten bij LTH patiënten. Daarnaast wordt onder andere onderzocht wat de meest effectieve manier is van voorlichting (folder en/of video) bij verschillende groepen LTH patiënten.

De hypothese is dat informatievoorziening met audiovisuele middelen aan patiënten die met LTH op de SEH komen, zorgt voor afname van acute posttraumatische klachten en het voorkomen van chronische posttraumatische klachten en dientengevolge het aantal nieuwe SEH bezoeken en/of huisartsbezoeken meer reduceert dan het geven van een folder alleen of standaard zorg.

De ‘MOVIE-trial’ is een prospectieve, multidisciplinaire, multicenter studie die wordt uitgevoerd op de SEH van de vijf medische centra (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis, Haaglanden Medisch Centrum-Bronovo, Westfriesgasthuis en Reinier de Graaf) in twee fases.

In fase 1 wordt de zorg voor LTH patiënten gemeten zoals deze nu is (standaard zorg), in fase 2 zal een Randomised Controlled Trial (RCT) worden uitgevoerd waarbij twee interventiegroepen (schriftelijke voorlichting en online d.m.v. video) vergeleken worden.

Telefonische follow-up vindt plaats 1 week en 3 maanden na het bezoek aan de SEH.

De belangrijkste uitkomstmaat is de incidentie en ernst van post-traumatische klachten na 1 week en 3 maanden, gemeten met de ‘Rivermead Post-Concussion Questionnaire’.

Daarnaast worden patiënttevredenheid, kosteneffectiviteit (waarin medische kosten en maatschappelijke kosten meegenomen zullen worden), ziekte-inzicht, vóórkomen angst- en/of depressieklachten en kwaliteit van leven gemeten.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Emergency Medicine:

Amber E Hoek et al. Effect of Video Discharge Instructions for Patients With Mild Traumatic Brain Injury in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med. 2021 Mar;77(3):327-337. doi: 10.1016/j.annemergmed.2020.10.023.

PubMedID: 33618811 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33618811