Ons Doel

Ons doel
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de Spoedeisende Geneeskunde


De beste zorg voor de meest zieke patiënten
Spoedeisende geneeskunde richt zich op de acuut zieke patiënt. Dit zijn vaak de meest zieke patiënten. Ons doel als SEH-artsen is om altijd de juiste zorg op de juiste plek binnen de juiste tijd aan te bieden. Wat dat precies is weten we door wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek blijft nodig om de zorg verder te verbeteren. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst de beste zorg blijven leveren.

Menno Gaakeer SEH-arts KNMG,
ADRZ Goes.
Voorzitter SGOfonds

Wetenschap als basis voor kwaliteit
Al meer dan 20 jaar ontwikkelt spoedeisende geneeskunde in Nederland zich als een zelfstandig vakgebied. De SEH-artsKNMG is niet meer van de afdeling spoedeisende hulp (SEH) weg te denken. Naast patiëntenzorg, opleiding en onderwijs houdt de beroepsgroep zich ook steeds meer bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid van zorg op de de afdeling SEH. Het is cruciaal voor verdere emancipatie van het vakgebied spoedeisende geneeskunde. Om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken is geld nodig.

Het SGOfonds: geld voor onderzoek
Het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGOfonds) is met steun van de NVSHA (de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen) eind 2013 opgericht. Doel is geld te werven om wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde (mede) mogelijk te maken d.m.v. het verstrekken van subsidies. Geld wordt geworven bij individuele donateurs, instellingen, het bedrijfsleven, middels acties en crowd-funding, maar ook binnen de beroepsgroep van SEH-artsenKNMG. We werken zoveel mogelijk online via onze website www.sgofonds.nl om kosten te besparen en een zo groot mogelijk bereik te hebben. Het SGOfonds is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) om belastingvoordeel te verkrijgen.