Improving Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT) for hazardous alcohol use in the Emergency Department using data from the SIREN study.

Onderzoek naar screening, interventies en verwijzing bij alcoholmisbruik op de SEH