Bestuur

Bestuur
Het Bestuur
Alle activiteiten van het SGOfonds worden uitgevoerd door het bestuur. De leden zijn enthousiaste SEH-artsen die op vrijwillige basis zich inzetten voor het SGOfonds.

Menno Gaakeer
Menno Gaakeer
Voorzitter
Menno Gaakeer is werkzaam als SEH-arts KNMG in het Adrz in Goes. Na zijn voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (2010 t/m 2013) heeft hij samen met Jacco Veldhuizen, Egon Zwets en Crispijn van de Brand het initiatief genomen tot oprichting van het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds(SGOfonds). Dit ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde in Nederland. Hij is tevens mede-oprichter van de SEH kwaliteitsregistratie Netherlands Emergency department Evaluation Database (Stichting NEED). Menno is (mede) auteur van ruim 20 publicaties en rondde zijn eigen promotie-onderzoek "Emergency departments in the Netherlands, an exploration of characteristics and operationeel standards for the purpose of future optimization in 2019" af.

Britt van der Kolk
Britt van der Kolk
Secretaris
Britt van der Kolk is SEH-arts KNMG in Isala in Zwolle en doet momenteel promotieonderzoek in zowel Isala als het AMC. Haar eigen onderzoek richt zich op beeldvorming van de cervicale wervelkolom bij traumapatienten. Naast haar rol als secretaris van het SGOfonds is Britt actief binnen de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en lid van het kernteam van FanofEM (www.fanofEM.nl, winnaar NVSHA-award 2018).

Judith Mulder
Judith Mulder
Penningmeester
Judith Mulder is werkzaam als SEH-arts KNMG in het ZGT in Almelo. Als penningmeester heeft zij eerder deel uitgemaakt van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Judith onderschrijft het belang van de ontwikkeling van het wetenschappelijk domein spoedeisende geneeskunde. Door zich in te zetten als penningmeester van het SGOfonds, draagt zij hier aan bij.

Jacco Veldhuyzen
Jacco Veldhuyzen
Bestuurslid
Jacco Veldhuyzen is werkzaam als SEH-arts KNMG in Brighton, Groot-Brittanie. Daarvoor is hij in Nederland werkzaam geweest in afdelingen SEH in Zaandam, Den Haag, Alkmaar en Lelystad. Samen met Menno Gaakeer, Egon Zwets en Crispijn van den Brand heeft hij initiatief genomen tot oprichting van het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGOfonds).

Crispijn van den Brand
Crispijn van den Brand
Bestuurslid
Crispijn van den Brand is tot en met 2019 werkzaam geweest als SEH-arts KNMG in het Haaglanden MC in Den Haag. Hij maakt sinds de oprichting van het SGOfonds deel uit van het bestuur, aanvankelijk in zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Sinds 2018 doet Crispijn de master Health Economics Policy and Law aan de Erasmus Universiteit en sinds 2019 werkt hij als Chief Scientific Officer bij Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Crispijn is (mede)auteur van ruim 20 publicaties. Zijn eigen promotieonderzoek richt zich op de diagnostiek en epidemiologie van traumatisch hersenletsel.

Dennis Barten
Dennis Barten
Bestuurslid
Dennis Barten is werkzaam als SEH-arts KNMG en opleider Spoedeisende Geneeskunde in het VieCuri in Venlo. Hij is (mede)auteur van ruim 15 publicaties. Zijn onderzoeken richten zich op de volle breedte van de spoedeisende geneeskunde.

Luuk Wansink
Luuk Wansink
Bestuurlid namens NVSHA
Luuk Wansink is SEH-arts KNMG in het Dijklander Ziekenhuis. Hij vertegenwoordigd als portefeuillehouder wetenschap de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in het bestuur.