Uitreiking stimuleringssubsidies SGOfonds 2018

Op de Ledendag van de NVSHA zijn de stimuleringssubsidies van het SGOfonds uitgereikt.De volgende drie onderzoeksprojecten hebben een subsidie ontvangen:

Burnout and work engagement amongst Dutch Emergency Physicians

Annemieke Boendermaker, SEH-arts KNMG Tjongerschans en lid Sectie Welzijn NVSHA
Dit onderzoek werd unaniem door de adviesraad als zeer positief beoordeeld, met name om het relevante onderzoeksproject. Dit onderwerp leeft en één van de adviesraadleden schrijft: “meer inzicht in prevalentie en risicofactoren van burnout en bevlogenheid van Nederlandse SEH-artsen kunnen practice changing zijn voor de Nederlandse situatie”. Dit onderzoek wordt gesteund met een subsidie ter waarde van 100% van het aangevraagde bedrag, € 10.500,-.

BURRST: Blind versus Ultrasound-guided Radius Reduction STudy

Svenja Haak, ANIOS Spoedeisende Geneeskunde Medisch Centrum Leeuwarden
Deze randomized controlled trial is net gestart op meerdere SEH’s in het noorden van het land. Adviesraadleden noemden het onderzoek goed opgezet, concreet en zeer relevant. Voor dit onderzoek werd bescheiden bedrag aangevraagd en dit is voor 100% toegekend.  

PRACTICE: PRediction model for Acute pain Complaints Transitioning Into Chronic pain after a visit to the Emergency department

Sander Mol, AIOS Spoedeisende Geneeskunde Franciscus Gasthuis & Vlietland
Over dit onderzoek schreeft een adviesraadlid: “Dit is wat we willen in Nederland! Een grote multicenter-trial”. Dit onderzoek met tientallen deelnemende SEH’s gaat verder waar eerder Nederlands onderzoek is gestopt: de PROTRACT-studie van Jorien Pierik, waarin de incidentie en prognostische factoren voor het ontwikkelen van chronische pijn na musculoskeletaal trauma werd onderzocht. De PRACTICE-trial stelt zich als doel dit te onderzoeken voor alle vormen van acute pijn op de SEH en daarnaast een predictiemodel te ontwikkelen. Het SGOfonds stimuleert deze studie met € 10.000,-.

Doneer nu!

Steun ons in het stimuleren van onderzoek binnen het domein van de Spoedeisende Geneeskunde. Met een donatie van 10 euro per maand bent u donateur. Een ander bedrag kan natuurlijk ook. Doneer:
• door automatisch overmaken naar bankrekening NL36 INGB 0006 4107 81 t.n.v. Stichting Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds
• of online via www.SGOfonds.nl