Formulieren downloaden:

De formulieren zijn invulformulieren in Word. Stuur deze terug als Word document.

Checklist documenten bij een subsidieaanvraag

Alle onderstaande documenten moeten bij de aanvraag worden meegestuurd.

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Ingevulde standaardbegroting
  • Motivatiebrief
  • Onderzoeksvoorstel (plan van aanpak)
  • Schriftelijke toestemming METC / CCMO
  • Schriftelijke toestemming eigen instelling
  • CV van de aanvrager en hoofdonderzoeker
  • Eventuele reeds ingediende of gepubliceerde artikelen binnen dit onderzoeksproject

Het is mogelijk dat sommige documenten in deze checklist onderdeel uitmaken van het plan van aanpak, dan hoeven ze uiteraard niet apart meegezonden te worden.