Deze voorbeeldbegroting kan gebruikt worden om een begroting voor het onderzoeksproject op te stellen.

Het wordt geadviseerd de volgende posten op te nemen in de begroting. Uiteraard kunt u zelf posten toevoegen:

 • Uitgaven
  • Personele kosten (salaris)
  • Materiele kosten (hulpmiddelen, promotiemateriaal, apparatuur, software, etc)
  • Diensten (huur, communicatiekosten, lab, etc.)
  • Tegemoetkomingen proefpersonen
  • Reiskosten (let op! er kan geen subsidie worden aangevraagd voor congresbezoek)
  • Disseminatiekosten (let op! er kan geen subsidie worden aangevraagd voor publicatiekosten)
  • Overige kosten
  • Onvoorzien (normaal gesproken 5% van de totale uitgaven)
 • Inkomsten
  • Facilitering door eigen instelling
  • Sponsoren
  • Andere bronnen
  • Aangevraagde subsidie SGOfonds

De begroting moet sluitend zijn: het totaalbedrag voor de uitgaven moet gelijk zijn aan die van inkomsten.

In natura

Als u ondersteunt wordt in natura, dan kunt u deze ondersteuning ook opnemen in de begroting. Zet aan de uitgaven kant de geschatte kosten, en aan de inkomsten kant exact hetzelfde bedrag met de vermelding “in natura”.

Voorbeeld: Als uw instelling u faciliteert met 100 uur beschermde tijd, dan vermenigvuldigt u dat met uw uurloon, bijvoorbeeld €60, wat een kostenpost van €6.000 oplevert. Vermeldt dit als volgt:

 • Uitgaven
  • Personele kosten
   • Beschermde tijd uitvoerend onderzoeker 100 uur x €60 (in natura): €6.000
 • Inkomsten
  • Facilitering door eigen instelling
   • Beschermde tijd uitvoerend onderzoeker 100 uur x €60 (in natura): €6.000