Promotie-subsidie

Meerjarige medefinanciering van een nog aan te vangen promotietraject binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde