Promotie-subsidie

Naast de reeds bestaande categorieën subsidies zal het SGOfonds vanaf 2023 ook een eerste ‘Promotie-subsidie’ beschikbaar stellen ter medefinanciering van een nog aan te vangen promotietraject binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde. Hierbij zal voor een periode van 4 jaar het bedrag van €25.000,- per jaar ter beschikking gesteld worden aan de instelling waar de (beoogde) promovendus op dat moment werkzaam is.

Lees meer…