Het Bestuur

Alle activiteiten van het SGOfonds worden uitgevoerd door het bestuur. De leden zijn enthousiaste SEH-artsen die op vrijwillige basis zich inzetten voor het SGOfonds.

Menno Gaakeer

Menno Gaakeer

Voorzitter

Menno Gaakeer is SEH-arts KNMG in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Na zijn voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen heeft hij samen met Jacco Veldhuizen, Egon Zwets en Crispijn van de Brand het initiatief genomen tot oprichting van het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds. Dit ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de spoedeisende geneeskunde in Nederland. Met zijn eigen onderzoek exploreert hij landelijk de karakteristieken van het SEH-landschap en ontwikkelingen hierbinnen.

Britt van der Kolk

Britt van der Kolk

Secretaris

Britt van der Kolk is SEH-arts KNMG en doet op dit moment promotieonderzoek in Isala en het AMC. In haar onderzoeken besteed zij aandacht aan beeldvorming van de cervicale wervelkolom bij traumapatiënten. Naast haar rol als algemeen bestuurslid van het SGOfonds, is Britt actief binnen de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en lid van het kernteam van fanofEM (www.fanofEM.nl, winnaar NVSHA-award 2018).

Judith Mulder

Judith Mulder

Penningmeester

Ik heb mijn opleiding tot SEH-artsKNMG in 2008 afgerond in het Rijnstate
Ziekenhuis en ben nu werkzaam in ZGT in Almelo.
Na een aantal jaren penningmeester te zijn geweest van de Nederlandse
Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen is dit op mijn pad gekomen.
Aangezien ik zelf geen ambities heb voor wetenschappelijk onderzoek maar
daar wel groot belang aan hecht is deelname aan het bestuur van het
SGOfonds mijn bijdrage.

Jacco Veldhuyzen

Jacco Veldhuyzen

Bestuurslid

Jacco Veldhuyzen is SEH-arts in Brighton, Groot-Brittanie. Daarvoor heeft hij in Nederland gewerkt in Zaandam, Den Haag, Alkmaar en Lelystad.

Crispijn van den Brand

Crispijn van den Brand

Bestuurslid

Crispijn van den Brand is SEH-arts in het HMC te Den Haag. Hij maakt sinds de oprichting van het SGOfonds deel uit van het bestuur, aanvankelijk in zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Hij doet promotieonderzoek naar de diagnostiek en epidemiologie van traumatisch hersenletsel op de spoedeisende hulp. Daarnaast doet hij onderzoek op het gebied van inrichting van de spoedzorg in Nederland. Om zijn kennis op dit laatste gebied verder te verdiepen doet hij sinds 2018 de master Health Economics Policy and Law aan de Erasmus Universiteit.

Luuk Wansink

Luuk Wansink

Bestuurlid namens NVSHA

Luuk Wansink vertegenwoordigd als portefeuillehouder wetenschap de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in het bestuur.