Jaarrekening

De balans en staat van baten en lasten met toelichting

SGOfonds Jaarrekening 2018

SGOfonds Jaarrekening 2019

SGOfonds Jaarrekening 2020