Informatie over het SGOfonds

KvK-nummer: 59471719

RSIN: 853508240

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Spoedeisende Geneeskunde Onderzoekfonds

Statutaire zetel: Utrecht

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528BL Utrecht

Postadres: Postbus 8003, 3503RA Utrecht

Eerste inschrijving handelsregister: 20-12-2013

Datum akte van oprichting: 17-12-2013

Activiteiten SBI-code: 889994 – Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk. Bevorderen wetenschappelijk onderzoek op gebied van spoedeisende hulp.