Het effect van geluidsreducerende maatregelen op het algeheel welbevinden van het personeel en de gemeten geluidsniveaus op de Spoedeisende Hulp