The USE study: can Ultrasound Safely exclude Elbow fractures?

Onderzoek naar het gebruik van spoedechografie bij elleboogletsel