Non-invasive measurement of cardiac output in patients with uncomplicated sepsis

Onderzoek naar het bepalen van optimale vochttherapie bij patiënten met ongecompliceerde sepsis