MORFICUS: MORphine use in the Fascia Iliaca Compartment block with UltraSound

Onderzoek naar morfinegebruik bij heupfracturen na regionale verdoving