Time to complete needle cricothyrotomy in two different emergency airway devices performed by Dutch paramedics

Onderzoek naar het uitvoeren van een ademweg noodprocedure door ambulanceverpleegkundigen