Spoedechografie als diagnosticum bij de verdenking enkelfractuur op de Spoedeisende Hulp

Onderzoek naar echo bij mogelijke enkelfracturen