Dit onderzoek van M. Clement, SEH-artsknmg, heeft in 2015 subsidie ontvangen van het SGOfonds

Een  letsel  aan  de  vinger  is  een  veelvoorkomende  aandoening  op  de Spoedeisende  Hulp  (SEH). Op regelmatige basis  is regionale  vingeranesthesie noodzakelijk  om  de vingerfunctie te testen en het  letsel  te  verzorgen cq.  behandelen  door  middel  van  klein chirurgisch  ingrijpen.

De Oberst  anesthesie  is  een  klassieke  methode (‘gouden standaard’) om  de  vinger  te verdoven.  Echter,  deze  vorm  van  anesthesie  wordt  vaak  als oncomfortabel  of  zelfs pijnlijk  ervaren  door  de  patiënt.  Bovendien, omvat deze techniek het risico van beschadiging van de neurovasculaire bundel, direct of indirect, door verhoging van de druk in de compartimenten aan de basis van de vinger.

De  laatste  jaren  heeft  een  nieuwere  techniek,  de volairblok  anesthesie,  meer  bekendheid  gekregen  en  wordt  deze  al  routinematig  door artsen op de Spoedeisende Hulp toegepast. Recente studies beschrijven gunstige resultaten wat betreft pijnbeleving bij patiënt, gepaard gaande met gelijke mate van anesthesie van de vinger1-4. Bovendien is door de subcutane injectie minder risico op drukverhoging in het neurovasculaire compartiment doordat de zenuw geleidelijk wordt verdoofd door diffusie. Echter, de gepubliceerde onderzoeken zijn nog niet eenduidig en omvatten weinig patiëntenaantallen.

Middels dit prospectief, gerandomiseerde onderzoek wordt bij patiënten  met  een  letsel  aan  de  vinger op de Spoedeisende Hulp  de klassieke Oberst  anesthesie vergeleken  met  de volairblok  anesthesie. Er zullen 400 patiënten worden geïncludeerd. Primaire uitkomstmaten zijn de subjectieve pijnscore (uitgedrukt in VAS-score) en de mate van anesthesie, gemeten volgens de pinprick test. Er zal eveneens gekeken worden naar de subjectieve tevredenheid van de behandelaar en het optreden van complicaties.

Met behulp van de subsidie van het SGO-fonds kan er tijd worden vrijgemaakt om alle patiëntengegevens te verwerken en analyseren, om zo de resultaten snel inzichtelijk te hebben. Naar zullen de eerste resultaten van deze studie beschikbaar zijn in het najaar van 2017.

Referenties

1 Bashir MM, Khan FA, Afzal S, Khan BA. Comparison of traditional two injections dorsal digital block with volar block. J Coll Physicians Surg Pak. 2008 Dec;18 (12):768-70

2Cannon  B, Chan L,  Rowlinson  JS, Baker M et. al.  Digital  anaesthesia:  one  injection  or two? Emerg Med J. 2010 Jul;27(7):533-6

3 Yin ZG, Zhang JB, Kan SL, Wang P. A comparison of traditional digital blocks and single subcutaneous palmar injection blocks at the base of the finger and a meta-analysis of the digital block trials. J Hand Surg Br. 2006 Oct;31(5):547-55

4 Williams   JG,   Lalonde   DH.   Randomized   comparison   of   the   single-injection   volar subcutaneous  block  and  the  two-injection  dorsal  block  for  digital anesthesia. Plast Reconstr Surg. 2006 Oct;118(5):1195-2000