Deadline subsidieaanvragen verstreken

Gisteren was de deadline voor subsidieaanvragen voor 2021. We gaan nu de aanvragen verwerken en beoordelen. In december hopen we de uiteindelijke subsidies te kunnen toekennen!

Aanvraagtermijn subsidies 2021 geopend

Vanaf vandaag kunnen onderzoekers SGOfonds subsidie aanvragen. Er is dit jaar €40.000 gereserveerd voor baanbrekend onderzoek in de spoedeisende geneeskunde.

Alle aanvragen worden beoordeeld door onze adviesraad. Op basis daarvan selecteren wij de onderzoeken die in aanmerking komen voor subsidie. Het bedrag zal over de aanvragen worden verdeeld.

Dit jaar hanteren we een nieuwe methode, waarbij het type onderzoek bepaald hoeveel subsidie kan worden aangevraagd. Voor beginnende onderzoekers is er een kickstart subsidie met een vast bedrag van €1.000,00. Daarnaast zijn voor grotere onderzoeken high potential en gamechanger subsidies met een maximum van respectievelijk €5.000 en €10.000. Meer informatie is te vinden op de pagina Subsidie aanvragen.

De deadline voor aanvragen is 1 september 2021.

7 jaar SGOfonds: een terugblik en een vooruitzicht

2013 t/m 2020

Met elkaar meer onderzoek mogelijk maken in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde“, dat was bij de oprichting in 2013 het doel van het SGOfonds. Vandaag de dag is dit nog steeds actueel.

Met donaties van individuele leden en financiële steun van de NVSHA konden we in 2015 de eerste vier subsidies toekennen. Inmiddels zijn alle vier de onderzoeken inmiddels gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Goed werk van de subsidie-aanvragers en hun onderzoeksteams!

  • Spoedechografie als diagnosticum bij de verdenking enkelfractuur o de Spoedeisende Hulp (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381048)
  • Oberst anesthesie versus volairblok anesthesie bij letsel aan de vinger (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33731291/)
  • Mild traumatic brain injury and Outcomes with Visual patient Education (MOVIE), a randomized controlled trial (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33618811/)
  • Improving Screening, Brief Intervention and referral to Treatment (SBIRT) for hazardous alcohol use in the Emergency Department using data from the SIREN study (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932395)

Tot en met 2020 hebben inmiddels 25 wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarvan verschillende in het kader van een promotietraject, een subsidie van het SGOfonds ontvangen. Dit kan het SGOfonds mogelijk maken dankzij de financiële steun vanuit de beroepsgroep zelf d.m.v. individuele donaties en sinds 2016 door de SGOrun. Op deze manier maken we echt met elkaar, onderzoekers en financiële supporters, meer onderzoek mogelijk in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde.

2021 en daarna

Ook in 2021 zullen we weer subsidies gaan toekennen. Sluitingsdatum voor aanvragen is 1 september 2021. Het totale subsidiebedrag is dit jaar opnieuw verhoogd, naar 40.000,- Euro. De manier van aanvragen en uitkeren passen we dit jaar aan. Vanaf de komende subsidieronde kun je drie typen subsidies aanvragen. Ieder type subsidie kent een vast (maximaal) subsidiebedrag: SGO Kickstart subsidie (maximaal 1.000,- Euro), SGO High potential subsidie (maximaal 5.000,- Euro) en de SGO Game changer subsidie (maximaal 10.000,- Euro). Let op, ook de aanvraageisen zijn aangepast. Kijk voordat je een aanvraag indient op de site www.sgofonds.nl.

Het SGOfonds hoopt dat we ook dit jaar weer en de komende jaren op ieders financiële support mogen blijven rekenen. Via individuele donaties, deelname met je afdeling SEH aan de SGOrun of andere fundraise acties. Steun het SGOfonds, steun onderzoek naar spoedzorg!

Menno Gaakeer
Voorzitter SGOfonds

Publicaties beschikbaar

Een aantal van de onderzoeken die subsidie hebben ontvangen van het SGOfonds hebben de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn nu ook beschikbaar via onze website onder de informatie over de betreffende onderzoeken. Daarnaast zijn ze te vinden op de pagina Publicaties.

Nieuw bestuurslid

Dennis Barten is toegetreden tot het bestuur van het SGOfonds. Het bestuur heeft nu 7 bestuursleden.

Dennis Barten is werkzaam als SEH-arts KNMG en opleider Spoedeisende Geneeskunde in het VieCuri in Venlo. Hij is (mede)auteur van ruim 15 publicaties. Zijn onderzoeken richten zich op de volle breedte van de spoedeisende geneeskunde.

Subsidies 2020 toegekend

Dit jaar heeft het SGOfonds subsidies toegekend aan 7 veelbelovende onderzoeksprojecten binnen de spoedeisende geneeskunde. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het merendeel van de aanvragen zal het volledig aangevraagde bedrag ontvangen. In totaal wordt dit jaar € 32.944,23 uitgekeerd.

Wij hebben dit jaar meer aanvragen ontvangen dan in voorgaande jaren. Ondanks de coronavirus pandemie zet de stijgende lijn in onderzoeksprojecten binnen de spoedeisende geneeskunde zich voort. Het SGOfonds heeft als doel wetenschappelijk onderzoek binnen de spoedeisende geneeskunde te ondersteunen. Hiermee willen we de kwaliteit van de zorg op de SEH verder verbeteren.

Meer over de afzonderlijke projecten kunt u lezen in de sectie ondersteunde projecten.

 

Deadline verlengd

De deadline voor aanvragen is verschoven naar 7 september 2020. Dien nu je aanvraag in!

SGOrun 2020 uitgesteld naar volgend jaar

Helaas wordt de SGOrun dit jaar uitgesteld naar volgend jaar, de huidige pandemie maakt het helaas niet mogelijk dit evenement dit jaar te organiseren.

Subsidieaanvragen 2020

Vanaf heden kunnen subsidies voor 2020 worden aangevraagd. Lees meer op deze pagina. De deadline is 1 september 2020.

Subsidies 2019 uitgereikt

Dit jaar hebben we aan 3 onderzoeken subsidie kunnen uitreiken. Met het subsidieëren van deze onderzoeken draagt het SGOfonds bij aan een versterking van het onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde. Lees hier meer over de betreffende onderzoeken.