7 jaar SGOfonds: een terugblik en een vooruitzicht

2013 t/m 2020

Met elkaar meer onderzoek mogelijk maken in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde“, dat was bij de oprichting in 2013 het doel van het SGOfonds. Vandaag de dag is dit nog steeds actueel.

Met donaties van individuele leden en financiële steun van de NVSHA konden we in 2015 de eerste vier subsidies toekennen. Inmiddels zijn alle vier de onderzoeken inmiddels gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Goed werk van de subsidie-aanvragers en hun onderzoeksteams!

  • Spoedechografie als diagnosticum bij de verdenking enkelfractuur o de Spoedeisende Hulp (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381048)
  • Oberst anesthesie versus volairblok anesthesie bij letsel aan de vinger (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33731291/)
  • Mild traumatic brain injury and Outcomes with Visual patient Education (MOVIE), a randomized controlled trial (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33618811/)
  • Improving Screening, Brief Intervention and referral to Treatment (SBIRT) for hazardous alcohol use in the Emergency Department using data from the SIREN study (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932395)

Tot en met 2020 hebben inmiddels 25 wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarvan verschillende in het kader van een promotietraject, een subsidie van het SGOfonds ontvangen. Dit kan het SGOfonds mogelijk maken dankzij de financiële steun vanuit de beroepsgroep zelf d.m.v. individuele donaties en sinds 2016 door de SGOrun. Op deze manier maken we echt met elkaar, onderzoekers en financiële supporters, meer onderzoek mogelijk in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde.

2021 en daarna

Ook in 2021 zullen we weer subsidies gaan toekennen. Sluitingsdatum voor aanvragen is 1 september 2021. Het totale subsidiebedrag is dit jaar opnieuw verhoogd, naar 40.000,- Euro. De manier van aanvragen en uitkeren passen we dit jaar aan. Vanaf de komende subsidieronde kun je drie typen subsidies aanvragen. Ieder type subsidie kent een vast (maximaal) subsidiebedrag: SGO Kickstart subsidie (maximaal 1.000,- Euro), SGO High potential subsidie (maximaal 5.000,- Euro) en de SGO Game changer subsidie (maximaal 10.000,- Euro). Let op, ook de aanvraageisen zijn aangepast. Kijk voordat je een aanvraag indient op de site www.sgofonds.nl.

Het SGOfonds hoopt dat we ook dit jaar weer en de komende jaren op ieders financiële support mogen blijven rekenen. Via individuele donaties, deelname met je afdeling SEH aan de SGOrun of andere fundraise acties. Steun het SGOfonds, steun onderzoek naar spoedzorg!

Menno Gaakeer
Voorzitter SGOfonds